Les nostres instal·lacions

A les nostres instal·lacions disposem de tots els elements necessaris, per poder atendre els nostres pacients d’una manera cordial i amable, i que els nens trobin un ambient adequat a ells, sense significar un rebuig cap als nostres professionals.